Sunday, March 20, 2011

火星-死了都要愛Even In Death, I'll Love

ba meitian dandcheng shi mori lai xiang ai

(Take every day like its the last day you have to love each other)

yi fen yi miao duo mei dao leishui diao xialai

(Each minute and each second are all so beautiful that tears fall down)

buli hui bieren shi kan hao huo kan huai

(Ignore whether other people will think good or will think bad)

zhiyao ni yaonggan gen wo lai

(So long as your brave follow me)

ai buyong keyi anpai

(Love doesn't need a meticulous plan)

ping ganjue qu qinwen xiang yong jiu hui hen yukuai

(Rely on feelings, go kiss and embrace each other, it'll be delightful)

xiangshou xianzai bie yi kaihuai jiu pa shoushanghai

(Enjoy the present, don't open up your heart and then just be afraid of injury)

xuduo qiji women xiangxin cai hui cunzai

(Many miracles we believe there can be)

--Chorus--

sile dou yao ai

(Even in Death I'll love)

bu linlijinzhi bu tongkuai

(Not joyful unless totally unrestrained)

ganqing duo shen zhiyou zhe yang

(Only deeper affection can in this way)

cai zugou biaobai

(be enough to vindicate)

sile dou yao ai

(Even in death I'll want love)

bu ku dao weixao bu tongkuai

(Not joyful unless crying until smiling)

yuzhou huimei xin hai zai

(The universe perishes but my heart is still here)

--End Chorus--

qiongtumolu dou yao ai

(Even at the end of road, there is no way out I'll love you)

bu jidu langman bu tongkuai

(Not joyful unless extremely romantic)

fa hui xuebai tu hui yanmai

(Hair will turn snow white, dust will bury)

sinian bu fuhuai

(longing doesn't rot)

dao jue lu duo yao ai

(Even at dead end road I love)

bu tian huangdi lao bu tongkuai

(Not joyful unless heaven and earth pass away)

bupa reai bian huo hai

(Not afraid for passion to become fiery sea)

ai dao feiteng cai jiang cai

(After love comes to boil its magnificent)

Shin Official Website


Related: Yue Liang Dai Biao Wo De Xin --Teresa Teng

Lao Shu Ai Da Mi---Mouse Loves Rice